Here are links to more homepages I have built. (Bilar & teknik) (Bilutställningar) (Kulturdagar) (Natur & kultur) (Släktforskning) (Smed) (Min Traktor) (Traktorer) (HUS & TRÄDGÅRD)

Skifta sida här, för hemsida Hus & Trädgård. (Hus 1) (HUSGRUND 2) (Värmepumpar 3)


Isolering av källarväggar och nerläggning av dräneringsrör.

På två av husets sidor finns det värmepumpar och elkablar. På dessa sidor grävde jag för hand, men det var inte särskilt tungt. För jag öste jord och stenen i en plåtlåda, som jag tillverkat innan jag började med detta projekt.

Plåtlådan lyfte och tömde jag med traktorlastaren, så detta arbete var inte så betungande.

Tjäran på cementväggarna ska skrapas bort, till det använde jag en yxa. Om man skrapa med yxan så måste eggen på yxan slipas ofta, om man istället hugger lite lätt så vara eggen längre på yxan. Detta arbete tar många dagar, innan all tjära är borta.

Sedan ska golvsockeln strykas med ett brunt vattenbaserat medel, som blir svart när det är torrt. Man stryker även 10 cm upp på väggen och 5 cm ner på sockeln, hörnen på väggen och dessutom alla småskador tills det ser helt ut. Detta gjorde jag tre gånger på alla fyra väggarna. Första strykningen sker med vattenblandat medel, så det tränger in i cementen se på bilden.

Här har jag börjat harpa fram dräneringsgrus, av massorna jag har grävt upp. Efter några dagar, så börja det bli rätt mycket grus.

Det blev även en del jord, men det är mer sten än jord på denna tomt.

Här har jag ändrat metod, sållet (harpan) ligger över skottkärran.
Jorden och stenen skyfflar jag upp i en klädkorg, sedan lyfte jag korgen så sållar jag bort de största stenarna.
Med denna metod så skiljer jag stenar jord mycket bättre, det blir renare dräneringsgrus.

Sedan använder jag en räfsa eller händerna, så jorden och småstenen landar i skottkärran.
Mellanstora stenar slängde jag i lastarskopan, jag slet ut många par handskar innan det blev klart.

Jag tillverkade detta ledbara såll, för att skilja på jorden och småstenen.

Stora stenar------------------------------------------------------------ Medel stora stenar.

Grus eller småstenar------------------------------------------------------ Stenfri jord.
Bilderna visar bara en del av de mängder stenar och jord jag sållade fram totalt.

Jag sökte på nätet om vilken sorts isolering jag skulle använda till källarväggarna, jag bestämde mig för Pordrän.
(Pordrän)

Sedan sökte jag efter närmaste försäljare av Pordrän, det var detta företag.
(Capea)
Det förtaget hade även en maskinpark med små maskiner, så resten av grävningen runt huset och stenkistan, grävdes med den firmans ena minigrävare.

Grävning.
(Film Grävning)

Markberedning (Borttagning av stenar):
(Markberedning capea 1)

Stenkista.
Här fylls en djup grop med stenar.
I det grova stående plaströret borrade jag två hål, med en diameter på 110 mm.
Så nu leds regnvattnet från hustaket in i ena ledningen, vattnet från dräneringsledningen leds in i det andra ledningen.
Den befintliga golvbrunnen i källartrappan släppte ut regnvattnet i marken under trappan.
Så den golvbrunnen slog jag sönder, sedan murade jag dit en ny golvbrunn.
Så nu är det en rörledning från golvbrunnen som via en skarv, leder till stenkistan.

Grävning av stenkista.
Det svarta röret är dräneringsledningen, som är lagd runt hela husgrunden. Det orangea röret är ledningen från källartrappans golvbrunn.
I det orangea stående röret, ska regnvattnet från hustaket ledas in i.

Pordränskivans mått är 100 cm x 75 cm x 10 cm.
Jag sågade till ribbor av hela Pordrän skivor, som lades över och framför golvsockeln.
Därpå ställdes de hela skivorna, så höjden på isoleringen blev 110 cm över golvet.

Här är skyddsduken monterad.
Plastlisten som är över Pordränskivorna, ska limmas mot väggen med fogmassa och spikas tätt så
det inte blir några glipor.