(Bilar & teknik) (Bilutställningar) (Kulturdagar) (Natur & kultur) (Släktforskning) (Smed) (Min Traktor) (Traktorer) (HUS & TRÄDGÅRD)

Använder ni övre raden och raden nedanför rätt, så har ni 40 st olika sidor att se på.
Skifta sida här, för hemsida Hus & Trädgård. (Hus 1) (Husgrund 2) (VÄREPUMPAR 3)

E-post: ingemar.lindblad@hotmail.com

År 2010
Pensionärer brukar påstå att de alltid har mycket att göra, se jag till mig själv så verkar det stämma.
Så jag kan visar lite vad jag gör om dagarna, på dessa sidor.


Detta har jag gjort i pannrummet, sedan jag blev pensionär.
Jag har tömt oljetanken på olja, den oljan fyllde jag på i en grannes oljetank.
Sedan demonterade jag manluckan, nästa steg var att borra fyra hål med en hålsåg i ena gaveln
på tanken. De nedre hålen borrade jag några centimeter över tankens golv, så det inte blir något
oljespill på källargolvet. Sedan sågade jag den gaveln med en tigersåg, sågbladet smörjde jag
med resinolja regelbundet.
Jag öppnade så jag hade tvärdrag i källaren för att minska oljelukten, medan jag jobbade.
Sedan torkade jag oljetankens golv torrt med gamla skjortor, dessa eldade jag sedan upp i
värmepannan. Men lägg bara lite med oljedränkta trasor i sänder för det kan börja brinna
våldsamt annars. Sedan sågade jag sönder oljetanken i lagom stora stycken med tigersågen, i
bland använde jag skärbrännare också. Givetvis ska man ha eldsläckare och vattenslang
framme, innan man börja arbetet. För har man släckare och slang framme i beredskap, så bruka
det inte hända något.
Strunta man i säkerheten så är det risk att olyckan är framme, då är det inte så roligt att springa
och leta efter släckare och koppla vattenslangen i panik.
Sedan demonterade jag oljebrännaren från värmepannan, därefter monterade jag en
dragregulator så det går att elda med ved i värmepannan igen.
Nästa steg var att montera kulventiler så jag kan koppla ifrån elementen och varmvattnet från
värmepannan. För den gamla värmepannan behåller jag bara som reserv om det skulle blir ett
långvarigt strömavbrott eller mer än -20 grader långvarigt.


Jag har även demonterat samtliga vattenelement för urspolning och montering av
avstängningsventiler på returledningarna, för dessa ventiler fanns troligen inte på 1950 talet.

Värmepumpen ska inte vara i drift när det är 26 plusgrader och däröver, så därför har jag slagit
på elpatronen i den nya vattentanken istället. Elpatronen är på 2 kw och tanken är
välisolerad, så husets totala elförbrukning är under 6 kw per dygn nu i juli. Värmepatronen på
den gamla vedpannan är på 2 x 4,5 kw, där är inte isoleringen lika effektiv eldstad och
skorstenen kyler dessutom, så då går det åt mycket mera energi.

År 2010
Här visa jag hur jag har monterat in en luft/vatten värmepump och en multitank på 300 liter i källaren.

------------------------------------------------Här har jag tillverkat ett plåtskydd, så det inte regnar på isoleringen till rören och anslutningarna.


I den svarta burken till vänster sitter det en värmeväxlare, där gasen värmer vattnet. På innerskåpets display går det att ställa in, max 50 grader Celsius.
I den svarta burken till höger sitter det en elpatron på 2 kw, som kan hjälpa värmepumpen om det blir mycket kallt. Max 75 grader.
Jag kopplade ihop två rörslingor i tanken, så nu är det en rörslinga på 40 meter till varmvattnet.
I tanken finns det även en rörslinga så det går att koppla på solvärme, det är möjligt jag gör det ett annat år också.
Sedan är det en rörslinga till golvvärme också, den kommer jag troligen aldrig att använda.

Vattentankens elpatron är på 2 kw, max 75 grader.

Husets totala elförbrukning år 2011.
11232 kwh pris 12809 kr Elnätskostnad var 4492 kr så totalsumman blir 17301 kr.

Husets totala elförbrukning år 2012.
11029 kwh pris 11411 kr Elnätskostnad var 4377 kr så totalsumman blir 15788 kr.

Husets totala elförbrukning år 2013.
9468 kwh pris 8771 kr Elnätskostnad var 4182 kr så totalsumman blir 12953 kr.

Husets totala elförbrukning år 2014.
Januari 1886 kwh pris 1566 kr

Februari 1594 kwh pris 1306 kr

Mars 1388 kwh pris 1089 kr

April 1017 kwh pris 828 kr

Maj 518 kwh pris 517 kr

Juni 176 kwh pris 236 kr

Juli 193 kwh pris 245 kr

Augusti 190 kwh pris 252 kr

September 213 kwh pris 276 kr

Oktober 386 kwh pris 396 kr

November 545 kwh pris 516 kr

December kwh pris kr

Här kan ni jämföra elpriser, i olika elbolag.
(Elpriser)Vakuumsugning av värmepumpen.

Jag har även en luft/luft värmepump som jag monterade år 2004, nu har jag bytt kullager i innerdelen för att slippa höra oljud från fläkten.


2011-08-16
Luft/luft värmepumpar.
Värmepumpen som jag monterade på garaget år 2005, har inte varit i drift särskilt mycket. Men värmepumpen som jag monterade på huset år 2004, har används väldigt mycket. Så därför har jag nu skiftat värmepumparna med varandra, så slitaget blir mer lika mellan pumparna. Jag började med att köra pumparna i kylläge, för då kunde jag stänga in gasen i ytterdelarna. Efter jag flyttat ytterdelarna och innerdelarna mellan huset och garaget, så kollada jag så rörskarvarna var täta. Sedan så måste bägge enheterna vakuumsugas innan start.

Garagets värmepump är har monterad på huset. ------ Husets värmepump är nu monterad på garaget.

Armatur för vakuumsugning, med en justerbar enhet för ventilnålen. (Hemma tillverkad).

Jag skruvade bort luftrenaren på min luftkompressor och skruvade dit en slangnippel istället.
Sedan använde jag luftkompresson som vakuumpump.