Här är adresser till fler hemsidor, som jag har byggt. (Bilar & teknik) (Bilutställningar) (Kulturdagar) (Natur & kultur) (SLÄKTFORSKNING) (Smed) (Min Traktor) (Traktorer) (Hus & Trädgård)

Skifta sida här, för hemsida musik, släktforsknings och länksida. (Startsida) (FARS SLÄKT) (Morsfars släkt) (Mormors släkt) (Länksida)

Min fars släktingar.
Jonas Andersson Lind är min farfars, farfars, farfar.
' '
Soldaten Jonas Andersson Lind bodde på rote 88, senare på rote 95 i Kärr Nöbbele. Han var född 1746-09-25 i Linneryd, död 1786-08-20 i Linneryd.
(Jonas föräldrar hette, Anders Bredman född 1718 och Elisabet Larsdotter född 1727. Anders och Elisabet bodde i Bredbäckshult.)
Teckningarna är gjorda av Kaj Lindblad i Göteborg.
Original teckningen på Jonas är i skala 1:1, han var 173 cm lång.


Carl Johan Lindblad Född 1811-04-24 i Algutsboda (H). Död 1889-03-23 i Ås (H). Folkskollärare, organist och hemmansägare i Ås. Gift 1834-11-20 med Kajsa Lisa Larsdotter. Född 1815-08-31 i Gräsgård. Död 1889-03-14 i Ås (H).
Carl Johan Lindblad var min farfars farfar.

Viktor Lindblad i Näsby, som är född 1889, har minnen från sin farfar, Carl Johan Lindblad, som kom hit 1829 vid 18 års ålder. Han blev klockare i ÅS och senare den förste folkskolläraren, från 1844 till 1872. Viktor Lindblad återger gärna sin farfars berättelse om Svensson (vars förnamn han glömt) som en gång valde en mindre vanlig väg: "Klockaren var ålagd att ringa helgsmål. En julafton kom Svensson till ÅS kyrka och ville följa med farfar upp i tornet och se på ringningen. Svensson var inte helt nykter. Luckorna stod öppna och plötsligt fick farfar se Svensson försvinna. Han såg honom falla ut genom tornluckan och ner på torntaket, fortsätta till kyrktaket och därifrån falla ner på marken. Farfar sprang ner för trapporna så fort han kunde och fick se Svensson - inte livlös, utan raskt linkande bort från kyrkan." Det blev en god historia i socknen.
(Berättelsen står i ÅS sockenbok.)
Headlong Flight blir på svenska, Huvudstupa Flygtur. Så detta musikstycke passar bra in på Svensson, Joakim komponerade detta när han var ca 14 år. Men han hade inte hört talas om luftfärden från kyrktornet, vid det tillfället.
' '
Ås kyrka
Troligen var det mycket snö på kyrktaket och marken, eftersom Svensson klarade fallet från kyrktornet.
Givetvis är det Viktors far Gustav* Adolph, som berättat historien för Viktor. För Carl Johan dog 1889-03-23 och Viktor föddes 1889-04-09.

*English translation of the previous section*
My grandfather Viktor Lindblad tells his grandfather's story about Svensson (whos first name he had forgotten) who once chose a less convenient way: "The precentor was to ring the church bells. One Christmas Eve, Svensson came to the church of Ås and wanted to follow grandfather up to the tower to watch him ring the bells. Svensson was not sober. The shutters were wide open and suddenly grandfather saw Svensson disappear. He saw him fall out of the tower down on the tower roof, to continue to fall down to the church roof, and from there he fell to the ground. Grandfather ran down the stairs as fast as he could and saw Svensson - not lifeless, but quickly limping away from the church." It was a good story in the perish. Probably there was a lot of snow on the church roof and on the ground, since Svensson made the fall from the church tower. It is Viktors father Gustav Adolph, who told him the story, because Carl Johan died on the 23th of March 1889 and Viktor was born on the 9th of April 1889.

MEDDELANDE FRÅN ALLMÄNHETEN.
Åhs församlings gamle klockare, Carl Johan Lindblad, har gått
till hwila. Han var född i Algutsboda af Kronobergs län den
24 april 1811. Fick sin musikaliska utbildning hos direktör
Askling i Torsås och waldes redan wid 18 års ålder den 26 ju-
li 1829 till kantor och organist i Åhs, der han fortfarande
tjenstgjort under 5 kyrkoherdar och 6 komministrar i nära
60 år.
War folkskolelärare i både Åhs och Wentlinge församlingar i
omkring 10 år och fick mot den ringa lön, som då bestods
skollärarne, slita mycket ondt wid de beswärliga flyttsko-
lorna. Tjenstgjorde från år 1855 ensamt i Åhs och erhöll 1872
pension.
War en begåwad man med ovanligt snabb uppfattning. Bibehöll
till slutet sin goda sångröst utan darrning.
Om exlandshövdingen Axel Adlersparre, som innehade Ottenby
till 1830, berättas, att då "Saulsanden" någon gång kom ö-
ver honom, kallade han den unge Lindblad till sig och befall-
de honom spela och sjunga ps. 213, hwarwid sinnet så mjuknade
på den stränge mannen, att han föll i tårar och de mörka mol-
nen weko från hans panna.
Kantor Lindblad egde en synnerligt duglig hustru, som under
namn av "madam Lindblad" war en hjälpreda för hela trakten
i såväl sorg som glädje, och mången kommer att sakna den rå-
diga och hjälpsamma kvinnan.
De lefde tillsammans i nära. 55 år och följdes åt äfven i. dö-
den. Hon afled den 14 och han 29 sistlidne mars månad (1889).
Frid över deras minne!
En tacksamhetens blomma på deras gemensamma graf.
Insänt i en tidning av Prosten Gertzell.
Originalet finns hos Knut Lindblad Karlskrona.
' '
Lindbladsgården----------------------------------------------------Lindbladsgårdsruinen


Axel Edvard Lindblad född 1843-08-09 i Ås, Öland. Död 1881-04-29 i Kalmar. Maria Mattisdotter f 1840-04-18 i Torhamn. Död 1912-01-16 i Kalmar, gift med Axel Lindblad
Axel Edvard, var min farfars fars bror.
' ' '
Axel har arbetat på Borgholms fyr, några år. Borgholms fyrhus med torn, byggdes år 1865.
Senare flyttades fyrhuset på en pråm, till Revsudden på Småland.
År 1904 byggdes en järnfyr på en kalkstenssockel, där det gamla fyrhuset stått.
' '
Borgholms fyr, bilden är från 1800-talet.-----------------------------Borgholms fyr, 2007-05-20
GPS: Lat 56.87621 Long 16.63306
'
Axel och Maria fick två söner i Borgholm, år 1866-04-07 föddes Carl Axel Wilhelm. Bredvid Carl, sitter hans svåger Claes Olsson. Carl dog 1905-03-04 i Chicago, USA.
' '
Knut Oscar Fritiof född 1868-06-17 i Borgholms Fyr, död 1928-06-04 i Chicago, USA
Fritiof gifte sig med Sandra.
' ' ' '
Dessa fyra bilder är från Revsudden, där Borgholms gamla fyr står idag.
' '
John Henrik Lindblad. Född 1878-02-19 i Kalmar. Död 1955-08-10 i Göteborg.


År 2004-12-16 fick jag ett brev från en person, som var helt okänd för mig. Han hette Hans Nilsson och han bodde i Örebro, han var en syssling till mig. Hans släktforskade så han ville ha upplysningar och även foton på släkten. Så jag skannade in släktbilderna och sände iväg dom till Hans. Sedan fick jag en stamtavla på Lindblads släkten av Hans, det var minst 1000 personer på listan. Då tänkte jag nu har jag så mycket matreal om min fars släkt, men inte något i min mors släkt. Så då började jag släktforska i min mors släkt själv, nu har jag över 1000 personer inlagda i släktforskningsprogrammet.
'
Bilden är från Skottland (Stirling Castle) Här sitter Hans lika bra som en Majestät, bredvid sitter hans fru Inga-Britt. (Även Elisabet I och Mary Stuart har suttit på dessa stolar)

Kaj Lindblad
' ' '

Kajs släktvapensköld, är givetvis skuren i lind.
' '
Kaj Lindblad och Hans Nilsson.-------------------------------------- Detta är Lindbladsflaggan, som Kaj ritat.
Det är Kaj och Hans som släktforskar i Lindbladssläkten.


Anna, Stina Jaensdotter är född år 1816-07-15 i Solberga. Hon dog år 1900-03-01 i Össby, Gräsgård. Gustaf Eriksson är född år 1822-07-09 i Norra Lunda, Kastlösa. Han dog år 1911-01-03 i Gräsgård.
Anna Stina var min farfars mormor, Gustaf var min farfars morfar.
' '
Gustaf var hemmansägare i Össby (nr 6.) på Öland, gården ligger nära östersjön.


Min farfars morfars morfar
Jon Göransson hemm.br i Stenåsa, riksdagsman född 1754-10-21 i Stenåsa, Öland. Död 1829-03-10 i Stenåsa, Öland.
Min farfars morfars mormor
Elin Olofsdotter född 1755-09-08 i Fröslunda, ÖlandIngemar Lindblads Anfäder, (på min fars sida.)Lars Ingemar* Ragnar Lindblad
Född 7/3 1946 i Mörbylånga, Kalmar län, Öland.
Metallarbetare

Far
Ragnar* Valter Lindblad
Född 11/1 1917 i Ås, Kalmar län, Öland.
Vigsel 1945-05-19 Mörbylånga, Kalmar län, Öland.
Verkstadsägare
Död 2009-02-14 Köpingsvik, Kalmar län, Öland.

FF
Clas Otto Viktor* Lindblad
Född 1889-04-09 Ås, Kalmar län, Öland.
Vigsel 1912
Lantarbetare
Död 1985-04-09 Näsby Ås, Kalmar län, Öland.

FM
Olga* Ingrid Henrikzine Lindgren
Född 1894-03-09 Mortorp, Kalmar län, Småland.
Vigsel 1912
Död 1944-07-04 Näsby, Ås, Kalmar län, Öland.

FFF
Gustav* Adolph Lindblad
Född 1849-06-16 Ås, Kalmar län, Öland.
Skjutsentreprenör
Död 1932-10-09 Ås, Kalmar län, Öland.

FFM
Karolina Gustavsdotter
Född 1862-09-06 Össby, Gräsgård, Kalmar län, Öland.
Död 1950-02-24 Ås, Kalmar län, Öland.

FMF
Per August Johansson
Målare

FMM
Jenny* Augusta Lindgren
Född 1866

FFFF
Carl Johan Lindblad
Född 1811-04-24 Högerhult, Algutsboda, Kalmar län.
Vigsel 1834-11-20
Folkskollärare organist & hemmansägare
Död 1889-03-23 Ås Kalmar län, Öland.

FFFM
Cajsa Lisa Larsdotter
Född 1815-08-31Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.
Vigsel 1834-11-20
Död 1889-03-14 Ås, Kalmar län, Öland.

FFMF
Gustav Eriksson
Född 1822-09-07 Lunda, Kastlösa, Kalmar län, Öland.
Hemmansägare

FFMM
Anna Stina Jaensdotter
Född 1816-07-15 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FMMF
Johannes Svensson Lindgren
Född 1830 Madesjö, Kalmar län, Småland.
Smed

FMMM
Carolina Wilhelmina Sandgren
Född 1831

FFFFF
Carl Magnus Lindblad
Född 1778-06-23 Nöbbele, Kronobergs län, Småland
Garvaregesäll & järnhandlare
Död 1852-07-29 Algutsboda, Kalmar län.

FFFFM
Ingeborg Åstrand
Född 1775-12-11 Skatelöv, Kronobergs län, Småland.

FFFMF
Lars Olofsson
Född 1782-03-28 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.
Hemmansägare

FFFMM
Elin Göransdotter
Född 1781-09-18 Melstaby, Kalmar län, Öland.

FFMFF
Erik Nilsson
Född 1771-12-04 Stora Smedby, Kalmar län, Öland.
Hemmansbrukare

FFMFM
Britta Jonsdotter
Född 1779-08-05 Stenåsa, Kalmar län. Öland.

FFMMF
Jaen Nilsson
Född 1793-12-21 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FFMMM
Maja Olsdotter
Född 1795-10-02 Össby, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FMMFF
Sven Petersson
Kronofjerdm

FMMFM
Brita Stina Magnusdotter
Född 1799

FFFFFF
Jonas Andersson Lind
Född 1746-09-25 Linneryd, Kronobergs län, Småland
Vigsel 1776-11-24 Älmeboda
Kopral Torpare Kärr, Nöbbeled
Död 1786-08-20 Linneryd, Kronobergs län, Småland

FFFFFM
Catrina Pettersdotter Sellberg
Född 1755-10-28 Älmeboda
Vigsel 1776-11-24 Älmeboda

FFFFMF
Peter Nilsson Åstrand
Född 1733 Skatelöv, Kronobergs län, Småland.
Sjudare

FFFFMM
Catharina Persdotter
Född 1741

FFFMFF
Olof Jaensson
Född 1739 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.
Hemmansbrukare

FFFMFM
Lisbeth Jonsdotter
Född 1743-02-07 Melby, Segerstad, Kalmar län, Öland

FFFMMF
Göran Andersson
Född 1752-05-13 Melstaby, Gräsgård, Kalmar län, Öland.
Hemmansbrukare

FFFMMM
Maja Olofsdotter
Född 1753-05-21 Eketorp, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FFMFFF
Nils Jonsson
Född 1741-04-04 N Kvinneby, Stenåsa, Kalmar län, Öland.
Klockare

FFMFFM
Elin Danielsdotter
Född 1747-10-03 Karlevi, Vickleby, Kalmar län, Öland.

FFMFMF
Jon Göransson
Född 1754-10-21 Stenåsa, Kalmar län, Öland.
Hemmansbrukare, riksdagsman.

FFMFMM
Elin Olofsdotter
Född 1755-09-08 Fröslunda, Stenåsa, Kalmar län, Öland.

FFMMFF
Nils Jaensson
Född 1763-04-06 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.
Hemmansbrukare

FFMMFM
Britta Olofsdotter
Född 1764-03-22 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FFFMMMF
Olof Nilsson
Född 1729-08 Össby, Gräsgård, Kalmar län, Öland.
Hemmansbrukare

FFFMMMM
Elin Olofsdotter
Född 1768-09-02 Melstaby, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FFFFFFF
Anders Jonsson Bredman
Född 1718
Vigsel 1744-11-25 Linneryd, Kronobergs län, Småland.
Soldat Torpare Bredebäckshult, Linneryd
Död 1793-04-25

FFFFFFM
Elisabet Larsdotter
Född 1727-12-16
Vigsel 1744-11-25 Linneryd, Kronobergs län, Småland.

FFMMFFF
Jaen Olofsson
Född 1714
Vigsel 1759-01-02
Bonde Riksdagsman
Död 1788-03-17

FFMMFFM
Margareta Nilsdotter Bongelius
Född 1737
Vigsel 1759-01-02
Död 1811-03-06

FFMMFFFF
Olof Andersson
Vigsel 1705-08-13

FFMMFFFM
Anna Johansdotter
Vigsel 1705-08-13

FFMMFFMF
Nicolia Nils Bongelius
Född 1704 Hagby
Vigsel 1734-06-01
Adjunkt
Död 1747-11-16 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FFMMFFMM
Annika Greta Horn
Född 1708 Stålmara
Vigsel 1734-06-01
Död 1782-09-28 Solberga, Gräsgård, Kalmar län, Öland.

FFMMFFMFF
Sven Bong